Advies & begeleiding 

Advies & begeleiding 

  bij een plezierige en veilige omgang tussen

  bij een plezierige en veilige omgang tussen

hond & kind

hond & kind

Hond & Hulpverlener
Heel waarschijnlijk kom je regelmatig in gezinnen waar zowel kinderen als honden wonen. Mogelijk zie je wel eens dingen waar je je zorgen over maakt. Een hond die een lip optrekt als de baby richting de mand kruipt of een peuter die de hond maar niet met rust kan laten. Het zou ook kunnen dat je ziet dat de hond ineen duikt als moeder de kamer in loopt om het kind of de hond een standje te geven. Of misschien springt de hond er wel tussen als de man des huizes zijn stem verheft tijdens een verhitte discussie met zijn vrouw.

Uit onderzoek blijkt dat als er een dier wordt mishandeld er ook vaak sprake is van kindermishandeling en/of partnergeweld. Ook is het zo dat honden die in stressvolle situaties leven, zoals in gezinnen waar geweld plaatsvindt, zelf ook veel stress kunnen ervaren waardoor de kans op een bijtincident kan toenemen.

Speciaal voor hulpverleners heb ik de GRATIS Checklist Hond & Kind ontwikkeld. De CHK richt zich enerzijds op het toetsen van de mogelijke risico’s op het ontstaan van een bijtincident tussen hond & kind en anderzijds op signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en dierenmishandeling met als doel meer oog te krijgen voor de onderlinge samenhang van al die signalen. Ook zijn er een aantal beschermende factoren in opgenomen die mogelijke risico’s kunnen wegnemen of verkleinen. De CHK is zowel handmatig als digitaal in te vullen en in de handleiding die bij de CHK hoort kun je naast informatie, mijn visie en begripsduiding ook vinden wat je vervolgens kunt doen met deze signalen.

Wil je graag overleggen? Ook dat kan!peuren

plezier &ontspanning

voor

hond & eigenaar